TJURIDISK ASSISTANSE VED KJØP OG SALG AV BOLIG

Vi tilbyr juridisk assistanse fra det øyeblikk du bestemmer deg for å kjøpe bolig eller selge den bolig du allerede eier. Vi står derfor ved din side allerede fra utarbeidelsen og gjennomgangen av den innledende privatkontrakt. Sammen utarbeider vi og gjennomgår hver eneste klausul for å gi deg sikkerhet både på det juridiske og det finansielle plan. Vi undersøker boligens byggetillatelser og juridiske status.

Vi kontrollerer om det er lån eller andre heftelser på boligen. Vi kontrollerer alle betalinger på denne, samt betaling av skatter, avgifter og andre utgifter som vedrører disse betalingene.

Vi søker om eiendomsattest med energisertifikat, tilstandsrapport, brukstillatelse, eierskap, byggeår etc. og byggetillatelse, tillatelse for bygging av svømmebasseng m.m.

Rådgivning i forbindelse med de mulige finansieringsmulighetene.

Assistanse ved anskaffelse av NIE-nummer, skatteidentifikasjonsnummer for utlendinger.

Assistanse ved utferdigelse av notariell fullmakt for å representere deg ved kjøp og salg av fast eiendom i Spania og ditt hjemland.

Oversettelse hos notaren og juridisk assistanse under hele kjøpe- eller salgsprosessen samt underskrivning av skjøtet.

Full saksbehandling frem til den lovpålagte registrering i eiendomsregisteret.

Samtidigt assistere vi også ved andre legale prosesser som for eksempel ved dødsbo og testamente, borett- og særeie; fullmakt hos notar (sorenskirver); opprettelse av selskap og regnskapet; saksbehandling av hjem-, bil- og livsforsikring, osv. Vi har agenturet for Mapre forsikringselskap, det største forsikringselskapet i Spanien.

Nevnte legale assistanse komplementeres av vår service som Skatterepresentant for ikke-residenter i Spania. Vi er din representant innenfor den spanske skatteetatene for å behandle og oppfylle din skatteforpliktelser.

Til slut nevnes våre jurdiske tjenester, både innenfor skatteområdet og andre i juridiske prosesser som krever vår representasjon.

TEtter salgstjenester

Kontrakter for vann- og elektrisitetsforsyningen.

Saksbehandling av hjem-, bil- og livsforsikring, osv.

Navneendring av vann og elektrisitetskontraktet.

Navneendring på medlemskap i boligforeningen.

Kontroll av lokale skatter og navneendring.

Saksbehandling av innbetalinger på autogiro.

Generell service etter kjøpet.

TBedriftstjenester

Til ditt FIRMA, kan Euro Abogados Costa Blanca SL tilby all nødvendig service, så som alle lovlige skritt til å ta for etablering av firmæt, skattespørsmål, regnskap og arbeidslovgivning:

Presentasjon av skatter: Moms, innførsel, selskapsskatt, beregning på direkte ligning eller forhåndstrekk.

Årlig regnskapspresentasjon.

Inn- og utmeldning ved trygdeetaten (Seguridad Social).

Lønninger og arbeidskontrakter.

 

TJURIDISKE OG FINANSIELLE TJENESTER

Juridisk assistanse innen arverett, utferdigelse av testamenter, donasjoner m.m. borett- og særeie; fullmakt hos notar (sorenskirver);

Finansiell rådgivning og assistanse til både fastboende (residenter) og ikke-fastboende (ikkeresidenter) i Spania. Vi tibyr oss å være din skatterepresentant i Spania. Dette sikrer at du overholder dine forpliktelser til skatteetaten, og at du overholder alle dine finansielle forpliktelser. Vi tar hånd om og kontrollerer dine boligutgifter ved kjøp og drift av bolig og eventuellt alle utgifter ved salg og avvikling av din bolig.

Både den juridiske og den finansielle rådging styrkes ytterlige hvis du også velger oss som din juridiske representant i de prosesser hvor det kreves rettsbistand.