TJURIDISK HJÄLP VID KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET

Vi erbjuder juridisk hjälp från det ögonblick du bestämmer dig för att köpa en fastighet eller sälja den egendom du redan äger. Vi är därför vid din sida redan från utarbetandet och översynen av det ursprungliga privata kontraktet. Tillsammans förbereder och granskar vi varje klausul för att ge dig säkerhet på både rättslig och ekonomisk nivå. Vi undersöker bygglov och rättslig status för bostaden. Vi kontrollerar om det finns lån eller andra inteckningar på bostaden. Vi kontrollerar alla betalningar på detta, och betalning av skatter, avgifter och andra kostnader som hänför sig till dessa betalningar. Vi ansöker om ett fastighetscertifikat med energicertifikat, tillståndsrapport, användningstillstånd, ägarskap, byggår m.m. och bygglov, bygglov för byggande av simbassänger etc. 

Råd om möjliga finansieringsmöjligheter. 

Hjälp med att erhålla NIE-nummer, skatteregistreringsnummer för utlänningar. 

Hjälp med att komplettera notarie fullmakt att företräda dig vid köp och försäljning av fastigheter i Spanien och ditt hemland.

Översättning vid notarie och juridisk hjälp under hela köp- eller försäljningsprocessen och underskrivning av lagfarten. 

Juridisk hjälp fram till den lagstadgade registreringen i fastighetsregistret.

Total påföljande handläggning till dess fullständiga inskrivelse i motsvarande Egendoms Register som lagfarten tillhör.

Samtidigt så assisterar vi även med andra legala processer som till exempel vid dödsbo och testament, bostadsrätts- och äktenskapsfördelning; notarie fullmakt; upprättelse av bolag och dess bokföring; handläggning av hem-, bil- och livsförsakring, osv. Då vi för tillfället ar förmedlare till Mapres Försäkringsbolag, det största försäkringsbolaget i vårat land.

Ovanstående legala assistans komplementeras av vår service som Skatterepresentanter for icke residenta i Spanien, då vi representerar dem inför dem spanska Skatte myndigheterna för att uppfylla dem beskattningsbara förpliktelserna som ska handläggas och hanteras.

Slutligen, styrks våran legala service inom skatte materia och i andra nödvandiga processer som kräver vår juridiska representation.

TEFTER FÖRSÄLJNING TJÄNSTERS

Kontrakt avtal till vatten- och elektricitets tillförseln.

Handläggning av hem-, bil- och livsförsakring, osv.

Namnändring av vatten och elektricitets kontrakterna.

Namnändring av medlemskap i bostadrättsförening.

LÖversyn av lokala skatter och namnändring av dessa.

Handläggning av inbetalningar på kvitteringar via bankautogiro.

Generell service vid efterförsäljning.

TTILL ERAT FÖRETAG

Till erat FÖRETAG, så kan även Euro Abogados Costa Blanca SL erbjuda all nödvändig service, så som det lagliga till etableringen av företaget, skattefrågor, bokföring och arbetslagstiftning:

Presentation av skatter: Moms, införsel, bolagsskatt, överslag pa direkt taxering eller skönstaxering.

Tax presentation: VAT, retentions, Corporate Income Tax, direct assessment and discretionary assessment (models).

Årlig presentation på bokslut.

In och utskrivning från den spanska Försäkringskassan (Seguridad Social).

Löner och arbetskontrakt.

TJURIDISKA OCH FINANSIELLA TJÄNSTER

Rättshjälp i arvsrätt, komplettering av testamenten, donationer etc.  , äktenskapsfördelning,  notarie fullmakt

Finansiell rådgivning och stöd till både residenter och icke-residenter i Spanien. Vi erbjuder att vara din skatterepresentant i Spanien. Detta säkerställer att du uppfyller dina skyldigheter gentemot skatteförvaltningen och att du uppfyller alla dina ekonomiska skyldigheter. Vi tar hand om och kontrollerar dina boendekostnader vid köp och drift av bostäder och eventuella kostnader vid försäljning och likvidation av din bostad. 

Både den juridiska och finansiella rådgivningen stärks ytterligare om du också väljer oss som juridiskt ombud i de processer där juridisk hjälp krävs.