Juridiska Tjänster

Juridisk rådgivning vid köp av egendom, från handeln eller granskningen av köpekontraktet, kontroll av egendoms dokumenterna i funktion av giltig lagstiftning, skuldbesättning, uppsikt av betalningar osv.

Statliga auktoriserade översattningar pa alla dem dokument som ni behöver.

Rådgivning för att söka finansiering på eran egendom.

Anskaffa N.I.E. eller beskattningsbar identifikations nummer för icke residenta.

Översättning eller representation vid underskrift av lagfart infor Notarius Publicus och legal assistans vid underskrift.

Total påföljande handläggning till dess fullständiga inskrivelse i motsvarande Egendoms Register som lagfarten tillhör.

Obtaining certificates of buildings, energy certificate, occupation, responsible declaration, antique... Legalization of construction works.

Samtidigt så assisterar vi även med andra legala processer som till exempel vid dödsbo och testament, bostadsrätts- och äktenskapsfördelning; notarie fullmakt; upprättelse av bolag och dess bokföring; handläggning av hem-, bil- och livsförsakring, osv. Då vi för tillfället ar förmedlare till Mapres Försäkringsbolag, det största försäkringsbolaget i vårat land.

Ovanstående legala assistans komplementeras av vår service som Skatterepresentanter for icke residenta i Spanien, då vi representerar dem inför dem spanska Skatte myndigheterna för att uppfylla dem beskattningsbara förpliktelserna som ska handläggas och hanteras.

Slutligen, styrks våran legala service inom skatte materia och i andra nödvandiga processer som kräver vår juridiska representation.

Efter Försäljning Tjänsters

Kontrakt avtal till vatten- och elektricitets tillförseln.

Namnändring av vatten och elektricitets kontrakterna.

Namnändring av medlemskap i bostadrättsförening.

LÖversyn av lokala skatter och namnändring av dessa.

Handläggning av inbetalningar på kvitteringar via bankautogiro.

Generell service vid efterförsäljning.

Till Erat Företag

Till erat FÖRETAG, så kan även Euro Abogados Costa Blanca SL erbjuda all nödvändig service, så som det lagliga till etableringen av företaget, skattefrågor, bokföring och arbetslagstiftning:

Presentation av skatter: Moms, införsel, bolagsskatt, överslag pa direkt taxering eller skönstaxering.

Tax presentation: VAT, retentions, Corporate Income Tax, direct assessment and discretionary assessment (models).

Årlig presentation på bokslut.

In och utskrivning från den spanska Försäkringskassan (Seguridad Social).

Löner och arbetskontrakt.

 

Fastighetsservice

 

Euro Abogados Costa Blanca SL presenterar även som nyhet, sin mäklarservice som mellanhand vid köp och försäljning av egendomar, antingen direkt från byggherren, i andra hand och vid tillhörighet av bank organisationer. Fråga efter våra egendomar.

Ni kommer att finna det ni alltid har sökt.