Juridiske Tjenester

Juridisk rådgivning ved kjøp av eiendom, fra handelen eller granskningen av kjøpekontrakten, kontroll av eiendoms dokumente i henhold til gyldig lovgivning, gjeld, oversikt over betalninger osv.

Vi har statlige autoriserte oversettelser på alle de dokumenter dere trenger.

Rådgivning angående finansering på din eiendom.

Anskaffe N.I.E. eller skatteidentifikasjons nummer for ikke-residenter.

Oversettelse eller representasjon ved underskrift av skjøte hosNotarius Publicus og legal assistanse ved underskrivning.

Translation or delegation in the signature of purchase and sale Title Deeds before the Public Notary and legal assistance in the Title Deeds signature.

Total etterfølgende saksbehandling med tinglysning og innskrivelse i eiendomsregisteret.

Samtidigt assistere vi også ved andre legale prosesser som for eksempel ved dødsbo og testamente, borett- og særeie; fullmakt hos notar (sorenskirver); opprettelse av selskap og regnskapet; saksbehandling av hjem-, bil- og livsforsikring, osv. Vi har agenturet for Mapre forsikringselskap, det største forsikringselskapet i Spanien.

Nevnte legale assistanse komplementeres av vår service som Skatterepresentant for ikke-residenter i Spania. Vi er din representant innenfor den spanske skatteetatene for å behandle og oppfylle din skatteforpliktelser.

Til slut nevnes våre jurdiske tjenester, både innenfor skatteområdet og andre i juridiske prosesser som krever vår representasjon.

Etter salgstjenester

Kontrakter for vann- og elektrisitetsforsyningen.

Navneendring av vann og elektrisitetskontraktet.

Navneendring på medlemskap i boligforeningen.

Kontroll av lokale skatter og navneendring.

Saksbehandling av innbetalinger på autogiro.

Generell service etter kjøpet.

Bedriftstjenester

Til ditt FIRMA, kan Euro Abogados Costa Blanca SL tilby all nødvendig service, så som alle lovlige skritt til å ta for etablering av firmæt, skattespørsmål, regnskap og arbeidslovgivning:

Presentasjon av skatter: Moms, innførsel, selskapsskatt, beregning på direkte ligning eller forhåndstrekk.

Årlig regnskapspresentasjon.

Inn- og utmeldning ved trygdeetaten (Seguridad Social).

Lønninger og arbeidskontrakter.

 

Eiendomsmeglingstjenester

 

Euro Abogados Costa Blanca SL presenterer også en nyhet, en meglerservice som hjelp ved kjøp og salg av eiendommer enten direkte fra byggfirmæt, brukt bolig, fra bank og andre organisasjoner.

Spør etter våre eiendommer. Du kommer til å finne det du alltid har lett efter.